Formulier wordt verzonden Klik hier om te annuleren
Contact Menu
Facebook Twitter Vrienden van BurenStad.nl Whatsappgroep Signaleringsgroep Buren Contact

Hoogstamboomgaard ‘De Toeren’

Point-Of-Interest - POI35

In 1846 werd het Koninklijk Weeshuis eigenaar van de Dreefden. Op een deel van deze Dreefden is in  1922 een boomgaard aangeplant. De vruchten werden geplukt door en voor de weeskinderen. Dit toertje van de weeskinderen zou ten oorsprong liggen aan de huidige naam voor de dreefden: ‘De Toeren’.

De intussen 100 jaar oude boomgaard is nog steeds eigendom van “Stichting Weeshuis te Buren” 

De geschiedenis tot 1999 is onduidelijk en niet gedocumenteerd. Zeker is dat het onderhoud en beheer van de boomgaard is overgenomen door de gemeente Buren, met als voorwaarde dat de boomgaard wordt open gesteld voor wandelaars. In het begin van de tachtiger jaren van de vorige eeuw zijn de van oorsprong halfronde toegangshekken vervangen door de huidige.

In 1999 is een fors aantal oude bomen gekapt en zijn hiervoor nieuwe aangeplant.

In 2002 is in opdracht van de gemeente Buren een inventarisatie met een plan van aanpak gemaakt. Hierin zouden, gefaseerd in resp. de jaren 2004, 2006 en 2009 alle oude bomen worden vervangen. Alleen de fase 2004 is uitgevoerd en daarna wordt er geen onderhoud meer gedaan en raakt de boomgaard langzamerhand in verval.

In het voorjaar van 2014 wordt dan door vrijwilligers de hoogstambrigade “De Toeren” opgericht en worden de eerste onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Al gauw ziet de boomgaard er een stuk beter uit.

De doelstellingen van de hoogstambrigade zijn:

 1. Instandhouding van de hoogstamboomgaard “De Toeren” als belangrijk landschapselement en cultureel erfgoed;
 2. Het belang en de waarde van de hoogstamboomgaard uitdragen.

Welke rassen er stonden was in het voorjaar van 2014 niet bekend. Een pomoloog heeft geholpen door de appels te determineren. Twaalf verschillende rassen.

In maart 2014 worden door de hoogstambrigade acht nieuwe perenbomen aangeplant en in februari 2015 worden elf nieuwe appelbomen en twee nieuwe perenbomen aangeplant en worden meidoornhaagjes geplant naast de beide hekken. In het voorjaar van 2016 zijn zeven nieuwe perenbomen aangeplant.

Bij de selectie van de nieuwe aanplant is door de hoogstambrigade uitgegaan van twee voorwaarden:

 • oude- Nederlandse rassen;
 • bij voorkeur afkomstig uit de Betuwe of in ieder geval in het verleden veel in de Betuwe aangeplant.

Dat is uitstekend gelukt.

Wonderlijk hoe de “dingen” soms kunnen gaan.

Bij de selectie is geraadpleegd het boek: “Pomologia, dat is Beschryvingen en Afbeeldingen van de beste soorten van Appels en Peeren” uit 1758 door Johann Hermann Knoop.

Knoop was Plantagemeester en Hovenier op de tuinen van de paleizen van de Friese tak van de  Oranje-Nassau’s (stamouders van ons Koninklijk huis). Hij heeft ongetwijfeld een bezoek gebracht aan de boomgaarden bij kasteel Buren, en zo is de kring rond.

In de boomgaard staan nu 90 appels verdeeld over 22 rassen en 18 peren verdeeld over 9 rassen. 90 appelbomen verdeeld over 22 rassen zijn:

 • Brabantse Bellefleur;
 • Bramleys Seedling;
 • Bloemee zoet;
 • Cox’s Orange pippin
 • Dubbele Bellefleur
 • English Winter Gold Pearmain
 • Groninger Kroon
 • Gronsvelder Klumpke
 • Jasappel
 • Keuleman
 • Koningin Emma
 • Lombarts Calville
 • Oranje-Appel
 • Peterselieappel
 • Reine de France
 • Rode Boskoop;
 • Signe Tillisch
 • Schoone van Boskoop
 • Sijden Hemdje
 • Witte Winter Calville
 • Yellow Transparent
 • Zoete Aagt

18 perenbomen verdeeld over 9 rassen zijn:

 • Avezaath Kapel        
 • Beurre van der Ham
 • Gieser Wildeman
 • Jut
 • Kruidenierspeer
 • Louwtjespeer
 • Sijsjespeer
 • Winterjan
 • Zoete Brederode

Onderhoud dat door de Brigade wordt uitgevoerd is:

 • de vormsnoei in de winter (wintersnoei);
 • reactiegroei op de vormsnoei (waterloten) verwijderen in juli en 
 • augustus (zomersnoei);
 • doorlopend controleren op verschijnselen van ziekten;
 • vruchtdunning om grotere vruchten te krijgen en ter voorkoming van beurtjaren;
 • oogsten van de vruchten; die worden verwerkt tot sap en verkocht aan de inwoners van Buren,

Maar de hoogstambrigade doet meer. In februari 2016 zijn van de 100 jaar oude bomen twijgen genomen, deze twijgen zijn geënt op een zaailing onderstam en staan in de tuin “Radiant” lekker te groeien. Als straks een oude boom aan het einde van zijn levensduur moet worden gekapt wordt een exacte nakomeling terug gezet. Met het enten van oude rassen gaat de hoogstambrigade gewoon door. De hoogstambrigade ziet de boomgaard nu ook als een genenbank.

Indeling

BurenStad.nl - Een initiatief van VIP marketing en Muggenberg

Direct naar: Vrienden van BurenStad | Privacy