Formulier wordt verzonden Klik hier om te annuleren
Contact Menu
Facebook Twitter Vrienden van BurenStad.nl Whatsappgroep Signaleringsgroep Buren Contact

Ambassadeur VS bezoekt Museum Buren en Oranje

Een 650 km lange fietstocht door de Nederlandse provincies via Buren

Vandaag 06-08-2020 heeft de fietsende ambassadeur van de Verenigde Staten het museum Buren en Oranje bezocht in het Oranjestadje Buren. Samen met de Amerikaanse ambassadeur Kenneth Ward (ambassadeur bijorganisatie tegen chemische wapens) maakt Pete Hoekstra een 650 km lange fietstocht maken door de Nederlandse provincies.
Na een uitgebreid contact besloot de organisatie van de fietstocht dat Buren aangedaan zou worden. In eerste instantie alleen als doortocht. Maar uiteindelijk werd duidelijk dat er een korte stop ingelast zou worden: slechts enkele minuten. Duidelijk had die organisatie geen rekening gehouden met de Burense mentaliteit.

Amerikaanse vlag

Om 9 uur waren de eerste Amerikanen al in Buren. Ze hadden het gemakkelijk kunnen vinden omdat een enorme Amerikaanse vlag boven de straat hing. Vandaag was het gezelschap gestart in Kuik en via Wamel naar de Betuwse kant van de Waal gefietst.

Loco-burgemeester Karl Maier ontving het gezelschap en op het bordes van het Museum Buren en Oranje werd het gezelschap officieel welkom geheten in de gemeente Buren. Daarna ging het gezelschap naar de Egmondzaal van het museum, waar wat verteld werd over de maquette van kasteel Buren. Ook de beide papieren poppen van Willem van Oranje en Anna van Buren trok hun aandacht. Daar werd hen verteld dat Willem van Oranje de opsteller was van de Unie van Utrecht (1579) waarbij de Unie van de Zeven Verenigde Nederlanden een feit werd. George Washington gebruikte dit verdrag om de grondwet voor de Verenigde Staten op te stellen.

Ambassadeur Pete Hoekstra

Hoewel geboren in 1953 in de stad Groningen, profileert Hoekstra zich als Fries. Maar het Fries is wel heel erg ver weggezakt. Toen er in het  Fries tegen hem gesproken werd, moest hij erkennen dat hij toch beter Nederlands spreekt.

Van de gemeente Buren kreeg de beide ambassadeurs tasjes met Burens fruit en wat lectuur. Namens het museum Buren en Oranje kregen ze een penning die geslagen was tgv  de 500-jarige herdenking van het huwelijk van Willem van Oranje en Anna van Egmond, gravin van Buren en boekjes over Oud Buren.

Hoewel het bezoek maar enkele minuten had zullen duren, vertrok het gezelschap na zo’n 45 minuten via de Kniphoek en de Hennisdijk naar Culemborg en vervolgens naar Vianen, het einddoel van deze rit.

Het gezelschap was enorm onder de indruk van het feit dat er een grote Amerikaanse vlag bovenuit het museum hing. Daar zijn met een drone zelfs opnamen van gemaakt. Ambassadeur Hoekstra heeft beloofd om terug te komen om Buren uitgebreider te bezoeken. Wordt dus (misschien) vervolgd.

Tekst: Jan Hogendoorn

Museum  Buren & Oranje
Adres Markt 1
4116 BE Buren GLD
Telefoon 0344 571 922 
E-mail info@museumburenenoranje.nl
Website www.museumburenenoranje.nl

BurenStad.nl - Een initiatief van VIP marketing en Muggenberg

Direct naar: Vrienden van BurenStad | Privacy