Formulier wordt verzonden Klik hier om te annuleren
Contact Menu
Facebook Twitter Vrienden van BurenStad.nl Whatsappgroep Signaleringsgroep Buren Contact

Intentieovereenkomst voor verduurzamen leefomgeving

Gemeente Buren en OFN / Innovatie voor Onderweg

De gemeente Buren en OFN / Innovatie voor Onderweg tekenden woensdag 9 oktober een intentieovereenkomst. Daarin spreken partijen de intentie uit om samen te werken bij het verduurzamen van de woon- en leefomgeving. OFN zal nieuwe producten, diensten en ontwikkelingen in de praktijk testen in de gemeente Buren. Na het tekenen van de intentieovereenkomst zal ook daadwerkelijk de eerste innovatie in de praktijk worden ingezet.

Hierbij wordt gewerkt aan de inzet van afval als grondstof, de inzet van duurzaam circulaire producten die na de levensduur kunnen worden hergebruikt en het inzetten van moderne smart-technologie om bij beheer en onderhoud het aantal vervoersbewegingen - en daarmee de uitstoot van CO2 en fijnstof -terug te dringen. Demissionair wethouder Gerdjan Keller is trots om hierin als gemeente pionier te zijn: “Als gemeente hebben wij ons verbonden aan landelijke en regionale afspraken om de hoeveelheid CO2 de komende decennia fors terug te brengen. Daarbij willen we zelf het goede voorbeeld geven. Zoals in dit geval bij de materialen die we inzetten en toepassen in de openbare ruimte.”

Circulair verkeersbord

De eerste innovatie die wordt getest is een zogenaamd biobased Resysta verkeersbord. Deze is gemaakt van rijstvlies (60%), steenzout (22%) en minerale olie (18%). Uit een onafhankelijk onderzoek van Ingenieursbureau Sweco blijkt dat biobased materialen substantieel duurzamer zijn dan traditionele materialen zoals aluminium. Het grootste deel van het huidige areaal verkeersborden van de overheid is geproduceerd van aluminium. Resysta, hout, en biobased PE/PP kunststoffen zijn circulair en kunnen op productniveau gerecycled worden. Resysta heeft als bijkomend voordeel dat het mede gemaakt is van restmaterialen (rijstvlies). Het landgebruik en de ecologie wordt hiermee niet extra belast. Doordat het bord 100% kan worden hergebruikt kan na beschadiging en/of einde levensduur het materiaal volledig worden ingezet voor een nieuw verkeersbord.

Eerste borden in Buren Stad

De eerste drie exemplaren zijn bevestigd aan een paal direct naast restaurant De Prins. Het zal nog even duren voor de gemeente vol hangt met duurzame borden. Die worden namelijk geplaatst als oude aan vervanging toe zijn. Buren is de eerste gemeente in Nederland die een praktijkproef aangaat met deze biobased verkeersborden.

Gerelateerde links

BurenStad.nl - Een initiatief van VIP marketing

Direct naar: Vrienden van BurenStad | Privacy