Formulier wordt verzonden Klik hier om te annuleren
Contact Menu
Facebook Twitter Vrienden van BurenStad.nl Whatsappgroep Signaleringsgroep Buren Contact

Vacature Stadscontactpersoon mantelzorg en burenhulp Buren-Erichem-Asch

De Signaleringsgroep Buren-Erichem-Asch zoekt een coördinator voor de mantelzorg en burenhulp in Buren stad, Erichem en Asch.

Deze persoon werkt aan:

  • versterking van de mantelzorgondersteuning en
  • bevordering van samenwerking tussen maatschappelijke organisaties en
  • werving van vrijwilligers voor de zorg.

Dit met het oog op optimaler gebruik van voorzieningen door zorgbehoevenden.

In samenwerking met bestaande zorginstellingen gaat het om mantelzorg- en burenhulpondersteuning. Wij willen bevorderen dat de meer vitale inwoners van Buren-stad, Erichem en Asch zich inzetten voor hun dorpsgenoten die beperkingen ondervinden in gezondheid of maatschappelijke participatie.

We zoeken een stimulerende en verbindende persoonlijkheid die vanuit de lokale gemeenschap op een laagdrempelige manier een intermediair wordt tussen hulpvragers, vrijwilligers en professionals van de zorginstellingen, welzijnsorganisatie Welzijn Rivierstroom en het Zorgcentrum de Betuwe.

De Stichting Signaleringsgroep Buren-Erichem-Asch bestaat uit actieve burgers, de wijkagent en een welzijnswerker die de fysieke en sociale veiligheid bewaakt met whatsapp 112-Buren Stad en www.deoranjeknop.nl.

De gemeente Buren draagt financieel bij aan dit project met de bedoeling dat:

  • Inwoners meer aan zet komen bij preventie, informele hulp en ondersteuning.
  • Ondersteuning wordt geboden op het terrein van zorg en welzijn aan inwoners die dat nodig hebben.

Wij zoeken een stadscontactpersoon die woont in Buren, Asch of Erichem.

De huidige stadscontactpersoon stopt per 1 juni 2021. Tot en met mei 2021 is de omvang van de functie 4 uur per week, in samenwerking met de huidige functionaris. Vanaf 1 juni wordt de omvang 12 uur per week.

De stadscontactpersoon wordt door de signaleringsgroep ingehuurd als ZZP-er. Salariëring conform CAO Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening.

Het is een tijdelijke functie tot eind 2021. Reacties worden vertrouwelijk behandeld.

Reacties graag naar Pierre Rutgers, voorzitter Signaleringsgroep Buren-Erichem-Asch:
rutgersp@xs4all.nl

Reactieformulier

Uw naam:*
Email: *
Telefoon:*
Uw reactie:
Verzenden

BurenStad.nl - Een initiatief van VIP marketing en Muggenberg

Direct naar: Vrienden van BurenStad | Privacy