Formulier wordt verzonden Klik hier om te annuleren
Contact Menu
Facebook Twitter Vrienden van BurenStad.nl Whatsappgroep Signaleringsgroep Buren Contact

Appel aan nieuwe gemeenteraad

Bv Buren roept de op 21 maart te kiezen nieuwe gemeenteraad op zich de komende jaren sterk te maken voor burger- én overheidsparticipatie.

Rijk, provincie en gemeenten verwachten na de invoering van de Omgevingswet in 2019 dat inwoners van steden en dorpen, die dan al in een vroeg stadium worden betrokken bij bijv. waar wordt gebouwd en waar blijft het groen, zelf initiatieven nemen. Waar nu nog burgers reageren op een initiatief van hun gemeente, zal de gemeente straks initiatieven van burgers moeten en willen omarmen en (financieel) steunen. Burgerparticipatie wordt overheidsparticipatie.

Bv Buren verwacht dat overheidsparticipatie niet alleen tijdens de verkiezingscampagne een belangrijk thema is. De politiek - de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders -  zal voortdurend moeten kijken naar welke initiatieven er ontstaan en welke het verdienen ondersteund te worden. Daarbij: wat voor Maurik goed is, past wellicht niet voor Beusichem of Buren.

Overheidsparticipatie betekent dat de gemeente het voor haar burgers makkelijk maakt om met haar in contact te komen. De talloze vrijwilligers die in de gemeente actief zijn moeten weten bij wie ze bij de gemeente moeten aankloppen: één aanspreekpunt voor alle dorpsorganisaties. Korte lijnen, vlot beslissen.

Bv Buren pleit voor een werkbudget voor vrijwilligersorganisaties, zodat niet om elke uitgave van tien euro gediscussieerd en/of schriftelijk verzocht moet worden. Dat dit in de praktijk de slagvaardigheid ten goede komt, bewijst de Plantsoengroep in Buren. Ook een budget per inwoner kan de betrokkenheid van de inwoners bij hun leefomgeving stimuleren. Als een initiatief van inwoners voldoende steun krijgt van de bewoners, wordt ‘hun’ budget aan dat initiatief besteed. Zo gaat het al in de gemeente Ede.

Gerelateerde links

Stel een vraag

Uw naam:*
Email: *
Telefoon:*
Uw vraag:
Verzenden

BurenStad.nl - Een initiatief van VIP marketing

Direct naar: Vrienden van BurenStad | Privacy