Formulier wordt verzonden Klik hier om te annuleren
Contact Menu
Facebook Vrienden van BurenStad.nl Whatsappgroep Signaleringsgroep Buren Contact

Signaleringsgroep Buren

De verzamelplaats voor betrokken bewoners

Melding

De signaleringsgroep Buren-Stad/Asch bestaat uit actieve bewoners uit de Stad Buren. Elke wijk is vertegenwoordigd. Op dit moment bestaat de werkgroep uit:

Martin Spit (voorzitter), Theo van Asch (secretaris), Sjaak van Leeuwen (penningmeester), Antoinette Leduc-Timmer (stadscontactpersoon), Erik Hendrikse (wijkagent) Marc Horsten (welzijnswerker), Wim de Jager (112-whats-app Buren-Stad), Astrid Bakker (notuliste), Hans van Dalem (webmaster), Jan Stellingwerf en Bert van Genderen (vertegenwoordigers vanuit de BVBuren) en Evert Obdeijn (vertegenwoordiger van Asch). 

De leden vormen de vormen de ogen en oren van de signaleringsgroep. De signaleringsgroep werkt aan de fysieke én de sociale veiligheid in Stad Buren en Asch en werkt intensief samen met de BV Buren.

Hinderlijke overlast

De signaleringsgroep is ontstaan na hinderlijke overlast van jongeren rond de Tielseweg en op de speelplaats De Lage Korn. De buurtbewoners toonden zich ontevreden en vroegen om actie. Er liepen al diverse projecten naast elkaar en ter verdere ondersteuning is www.deoranjeknop.nl opgezet. Via deze website willen we de bewoners een serieus platform bieden Hier kunnen allerlei meldingen, desgewenst anoniem, gemaakt worden met betrekking tot verkeer, milieu, misdaadpreventie, welzijn/zorg en openbare zaken.

Betrokkenheid politie

Afhankelijk van de soort melding wordt de melding automatisch doorgezet naar de wijkagent en/of de gemeente Buren. De signaleringsgroep zal de voortgang van de melding in de gaten houden. "De top drie van meldingen op de site bestaat uit geluidsoverlast, dumpen van vuil en te hard rijden. De signaleringsgroep neemt iedere melding serieus en als mensen hun gegevens er bij zetten, krijgen ze altijd een berichtje terug." Bij grotere calamiteiten waar bij direct actie ondernomen moet worden blijft het natuurlijk raadzaam om de politie te bellen op 0900-8844 of als het nodig is op 112

De werkgroep signaleert eensluidend dat deze aanpak werkt. Net als in andere kernen zoals Zoelen, is het aantal overlast gevende zaken drastisch verminderd. De groep weet zich gesteund en functioneert daardoor nog beter als de oren en ogen van de stad. Omdat ieder lid een ander gedeelte van Buren vertegenwoordigd, wordt gemeente breed overlast gevende problematiek gesignaleerd en aangepakt met minder meldingen en minder overlast als gevolg.

V.l.n.r.
Aan tafel: Jilske de Bruin, Jan Stellingwerff, Wim de Jager en Bert van Genderen.
Staand: Evert Obdeijn, Erik Hendrikse, Pierre Rutgers, Marc Horsten, Theo van Asch, Hans van Dalem en Sjaak van Leeuwen.

Signaleringsgroep Buren Stad
Voorzitter Martin Spit
Secretaris Theo van Asch
Website www.deoranjeknop.nl
E-mail contact@deoranjeknop.nl
Volg ons op:   Twitter

Buiten Beter AppDe BUITEN BETER APP

Meld je problemem in de openbare ruimte snel, gratis en eenvoudig bij de gemeente via een handige App op je telefoon.

Kijk op de website www.buitenbeter.nl voor meer informatie.

BurenStad.nl - Een initiatief van St Evenementen BurenStad

Direct naar: Vrienden van BurenStad | Privacy