Formulier wordt verzonden Klik hier om te annuleren
Contact Menu
Facebook Twitter Vrienden van BurenStad.nl Whatsappgroep Signaleringsgroep Buren Contact

Gemeente en BV Buren sluiten convenant

Gemeente Buren en stichting Burgers voor Buren (BV Buren) hebben een convenant afgesloten. In het convenant maken we samenwerkingsafspraken. Wethouder Annie Benschop: “We werken al enige tijd constructief samen met de vrijwilligers van BV Buren. Deze afspraken helpen om ook in de toekomst helderheid te hebben over wederzijdse rollen en verwachtingen.”

Beide partijen spreken af samen te werken bij het nastreven van de doelstellingen in de Koepelvisie Buren, en het bijbehorende uitvoeringsprogramma. De samenwerking wordt jaarlijks geëvalueerd. Wanneer nodig, passen we de afspraken in het convenant aan.

De gemeente wil dit soort afspraken graag met meer dorpen maken. Wethouder Benschop: “Voordeel van dit soort afspraken is dat inwoners zo meer invloed kunnen uitoefenen op hun leefomgeving. Voordeel voor de gemeente is dat we beter aan kunnen sluiten bij wensen van inwoners en maatwerk kunnen bieden.”

Voorzitter Jan Stellingwerff van BV Buren: “Wij kunnen ons werk alleen maar doen in goede samenwerking met de gemeente. Dat ging de afgelopen jaren soms met horten en stoten. Inmiddels hebben we een vast aanspreekpunt en dat is een grote verbetering. Al met al: wij hebben vertrouwen in de toekomstige samenwerking en beschouwen dit convenant als een bevestiging daarvan.”

Gerelateerde links

BurenStad.nl - Een initiatief van VIP marketing

Direct naar: Vrienden van BurenStad | Privacy