Formulier wordt verzonden Klik hier om te annuleren
Contact Menu
Facebook Twitter Vrienden van BurenStad.nl Whatsappgroep Signaleringsgroep Buren Contact

Staatsbosbeheer aan de slag in Betuwse bossen

Ook het tichelterrein Buren wordt onder handen genomen

Staatsbosbeheer gaat in verschillende bossen in de Betuwe aan het werk. De meeste terreinen liggen in de gemeente Buren en het betreft onder andere landgoed Soelen, tichelterrein Buren (Burense put) en het bos in Maurik langs het Amsterdam-Rijnkanaal. Deze zomer worden de voorbereidingen getroffen door bomen te markeren die in 2018/2019 worden verwijderd. Geïnteresseerden kunnen op woensdag 12 juli om 19.30 uur een wandeling maken met de boswachter op Landgoed Soelen (verzamelen voor het kasteel). De boswachter licht de geplande werkzaamheden in de Betuwe toe en beantwoordt vragen.

Regulier bosbeheer

Staatsbosbeheer heeft meerdere redenen om dit bosbeheer uit te voeren. Allereerst zijn de werkzaamheden onderdeel van het reguliere bosbeheer. Door eens in de 5-10 jaar bomen weg te halen, ontstaat ruimte voor jonge bomen en kunnen de overige bomen groter worden. Zo blijven de bossen ook op lange termijn aantrekkelijk voor mens, plant en dier. Bovendien draagt Staatsbosbeheer zo bij aan de duurzame houtproductie in Nederland. Bomen worden met gekleurde stippen en strepen gemarkeerd met het oog op de natuur, recreatie en kwaliteitshout.

Essentaksterfte

Daarnaast speelt de aanpak van de essentaksterfte in Nederland een rol. Deze schimmelziekte heeft inmiddels 80% van de essen in Nederland aangetast. De essen herstellen zich niet van de ziekte en kunnen gemakkelijk omvallen. In de Betuwe staan veel essen in de bossen van Staatsbosbeheer. Tegelijkertijd met de reguliere werkzaamheden worden de essen, voor de veiligheid van de bezoekers, weggehaald.

Cultuurhistorie

Op Landgoed Soelen worden de boswerkzaamheden, naast bovengenoemde redenen, ook ingegeven door de historie en het karakter van het landgoed. Om de cultuurhistorische waarde te benadrukken en te behouden, wordt een verdwenen laan weer hersteld. Hiervoor zullen andere bomen moeten wijken. In 2010 is al een visie opgesteld over het herstel van de ‘Dwarslaan’. Deze liep aan de andere kant van de ‘Beemdselaan’ (de zichtas vanaf het kasteel) door naar de Beemdsestraat.

Gerelateerde links

Stel een vraag

Uw naam:*
Email: *
Telefoon:*
Uw vraag:
Verzenden

BurenStad.nl - Een initiatief van VIP marketing en Muggenberg

Direct naar: Vrienden van BurenStad | Privacy