Formulier wordt verzonden Klik hier om te annuleren
Contact Menu
Facebook Twitter Vrienden van BurenStad.nl Whatsappgroep Signaleringsgroep Buren Contact

Vrouwen- of Tielsepoort Buren

Point-Of-Interest - POI29

Vrouwen- of Tielsepoort Buren
Jan de Beijer - 1750

De vrouwenpoort welke sinds de achttiende eeuw Tielsepoort werd genoemd is in 1853 gesloopt. Jammer, maar het gemeentebestuur vond dat toen een grote verbetering want hierdoor was ‘een goed plein ontstaan’.

De poort is gebouwd rond 1395 en in 1627 voor een groot deel herbouwd door de architect Willem van Saelen. De bouw van een nieuwe brug werd in 1646 aanbesteed voor 900 gulden.

Vroeger werden de stadspoorten na acht uur ‘s avonds gesloten. Ook ’s zondags werden onder kerktijd de poorten gesloten behalve ’t klinked of kleinpoortje’ een kleine deur in de poort.

In een ‘Reglement en Instructie op den ontvangst van het poortgeld te Buren’ uitgereikt in 1818 aan Gerrit van Mourik, de laatste portier van de Tielsepoort. Hierin is vermeld dat de ingezetenen van Buren vrij waren gesteld van poortgeld. De ingezetenen van Erichem waren vrijgesteld van poortgeld aan de Tielsepoort doch die van Asch betaalden hier het halve poortgeld. Aan de Huizenpoort was het omgekeerd. Alle ‘vreemdelingen’ moesten poortgeld betalen. Een persoon te voet 2 ½ cent, met een gezadeld paard 10 cent en voor een rijtuig met een paard 15 cent en voor elk paard meer 5 cent. Na sluiten van de poort ’s avonds moest op het tarief de helft verhoging worden betaald.

BurenStad.nl - Een initiatief van VIP marketing en Muggenberg

Direct naar: Vrienden van BurenStad | Privacy