Formulier wordt verzonden Klik hier om te annuleren
Contact Menu
Facebook Twitter Vrienden van BurenStad.nl Whatsappgroep Signaleringsgroep Buren Contact

Voormalig Stadhuis

Point-Of-Interest - POI3

Stad Huys te Buren 1728, Louis Philippus Serrurier.

Stad Huys te Buren, Louis Philippus Serrurier - 1728.

In oorsprong 16e eeuws woonhuis, aangekocht door de stad op 22 januari 1554 van Gryet Wynen voor 550 Carolusguldens. Tijdens een verbouwing in 1608, naar plannen van Adriaen Fredericksz van Oudendijck, krijgt het onder meer dakkapellen met overstekende kapjes en de houten dakruiter met peervormige bekroning. Zowel dit torentje als de dakkapellen tonen veel overeenkomst met het weeshuis dat door dezelfde architect is ontworpen.

De verbouwing is gefinancierd door een lening van prins Philips-Willem van Oranje Nassau. Om de rente te kunnen betalen moest de stads-accijns op bier omhoog.

De stadsrekeningen van 1611-1612 vermelden; ‘Item werdt Adriaen Fredericksz. architekt toegeleyt van dat hy de stadt dienstich is geweest met patronen te maecken soe van 't stadthuys als den toorn daerop staende 5 gld.’

In 1613 wordt geschreven dat de stad Buren was 'in groot verloop van schulden geraeckt door het opmaecken ende restaureeren van het dack, toor ende anders van den stadthuyse Bueren'

In 1739 krijgt het gebouw een schilddak met geprofileerde kroonlijst en sierlijke consoles. De dakkapellen en kruiskozijnen worden vervangen door schuiframen. Er komt een nieuwe voorgevel met bordes waarop een smeedijzeren hek, een gesneden deuromlijsting in Lodewijk XIV-stijl en een, met het wapen van Buren gekroonde, kroonlijst met verdiepte panelen en consoles.

Het klokkenspel in de dakruiter is gegoten door Petit & Fritsen

Inwendig zijn nog enkele gesneden sleutelstukken uit de 16e en 17e eeuw.

Het stadhuis is rond 1964 gerestaureerd. Hierbij is het aan de zuidzijde grenzende pand, dat in 1846 tot dijkstoel was verbouwd, bij het stadhuis getrokken. Dit pand is voorzien van een houten balustrade en kroonlijst, waarin het wapen van het polderdistrict Buren is weergegeven. De pui bestaat uit twee rondboogdeuren tussen ionische pilasters.

Door de gemeentelijke herindeling in 1978 is het stadhuis weer te klein. Na bijna 430 jaar verlaat het stadsbestuur het bijzondere stadhuis. Nu huisvest dit gebouw, waar ooit de drie zoons van Willem van Oranje, Philips Willem, Maurits en Frederik Hendrik op het bordes hebben gestaan, het museum Buren en Oranje.

Stadhuis Buren

Wandeling Historisch Buren

Bovenstaande informatie is onderdeel van de wandeling Historisch Buren. U kunt deze wandeling lopen met de routekaart die u op de informatiepagina vindt, of maak gebruik van de speciaal ontwikkelde app.

Google Play App Store

BurenStad.nl - Een initiatief van VIP marketing en Muggenberg

Direct naar: Vrienden van BurenStad | Privacy