Formulier wordt verzonden Klik hier om te annuleren
Contact Menu
Facebook Twitter Vrienden van BurenStad.nl Whatsappgroep Signaleringsgroep Buren Contact

Verklaring straatnaam Rodeheldenstraat

Poin-Of-Interest - POI30

Al aan het begin van de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) is Buren betrokken bij het verzet tegen de  Spaanse overheersers. Samen met Zaltbommel speelt Buren in de jaren 1572-1575 een strategische rol in het verzet. Vanuit Buren bestoken de troepen van de prins van Oranje-Nassau de Spanjaarden. Het gaat daarbij hard tegen hard door beide partijen. Buren is voor de Spanjaarden een last en in 1575 belegerde Gilles van Berlaymont heer van Hierges, ook kortweg Hierges genoemd, Buren met 7000 infanteristen, 4 compagnieën ruitervolk en 2 batterijen met 15 stukken geschut. In de stad lagen 4, en in het kasteel 5 compagnieën soldaten onder bevel van de Kapitein Diederick Vijgh. Op 20 of 28 juni 1575 verovert Berlaymont stad en kasteel Buren waarbij veel burgers worden vermoord.

Och my jammert met wee,
De moort van Bueren de stee
T' verraet dede haer sneven
Dat doet het Spaensch gebroet
Monsieur Hierges verwoet,
Heeft dese moort bedreven.

Die Capiteyn vant Slot, 
Te Bueren ghaff t'ghebodt,
Dat niemandt soude schieten,
Heeft zijn verraedt volbrocht,
Was met gheldt omghecocht, 
Zijn Eedt deed hy te niete.

De Spaengiaerts willet verstaen,
Vielen die Stadt dapper aen,
En met gh'weldt inghenomen,
Zy sloeghent daer al doot,
Jonck, Out, kleyn ende groot,
Soo wie't niet cond' ontcomen.

Geuzenlied uit 1575

Er komt nog een ramp. In de nacht van 1 op 2 oktober 1575, onder inmiddels Spaanse bezetting, breekt brand uit waarbij een groot deel van de, voornamelijk uit houten huizen bestaande, stad verloren gaat. De brand zou ontstaan zijn door het omvallen van een kaars in het stro bij een door de pest getroffen grijsaard. Burens rol in het verzet is dan uitgespeeld.

Voor de naam Rodeheldenstraat zijn een aantal verklaringen. De naam zou verwijzen naar het bloedbad wat Spaanse soldaten, zij kwamen de stad binnen via de Steygerpoort, in 1575 aanrichtten onder de bevolking: “Rode helstraat” (later Rodeheldenstraat).

Een andere verklaring is de rode vlammen van de stadsbrand in 1575: “Rode helstraat” (later Rodeheldenstraat).

Een derde verklaring is wederom de stadsbrand, waarbij de mannen van de stad in een lange rij vanaf de Steygerpoort met emmers water uit de Korne de brand trachtten te blussen. De weerkaatsing van de rode vlammen op de bezwete gezichten: “Rode helden”

BurenStad.nl - Een initiatief van VIP marketing en Muggenberg

Direct naar: Vrienden van BurenStad | Privacy