Formulier wordt verzonden Klik hier om te annuleren
Contact Menu
Facebook Twitter Vrienden van BurenStad.nl Whatsappgroep Signaleringsgroep Buren Contact

Villa Buria een vroeg-middeleeuwse nederzetting

Point-Of-Interest - POI7

Kaart - Villa Buria

Hoewel Buren al in de prehistorie en in de Romeinse tijd bewoond is, komt de naam Buren pas voor het eerst in 772 in historische bronnen voor. In het document schenkt Hohowart, graaf van Teisterbant, twee stukken land met boerenhoeve aan het klooster Laurisham, dat eigendom is van Karel de Grote. Een van deze hoeven is villa Buria: “ villa Buria in pago Testrebenti “

In de 10e eeuw wordt Buren vermeld als Burion op de lijst van bezittingen van het klooster Werden en in het begin van de 11e eeuw wordt Buren vermeld op eenzelfde lijst van de abdij van St. Vaast te Atrecht.

Lang dacht men dat de nederzetting ook voor de aanleg van de stad aan de stadskant van de rivier de Korne lag. In 2003 veranderde dit beeld toen archeologen juist aan de overkant van de rivier vroegmiddeleeuwse graven ontdekten.

Graven Villa Buria

Een nederzetting aan die kant van de rivier wordt in 2013 gevonden bij de aanleg van een vistrap. De archeologen vinden meer dan 10.000 artefacten en er worden tenminste twee bewoningszones herkend.

WoonstalboerderijDe eerste bewoningszone ligt in het westelijk deel van het gebied. Hier zijn een waterput en een paalkuil uit eind 9- begin 10eeeuw aangetroffen. Gezien de omvang van de paalkuil gaat het hier om een grote woonstalboerderij.

Een tweede bewoningszone ligt in het oostelijk deel van het gebied. Hier zijn sporen van een geul gevonden, deze heeft een nederzetting of een erf omsloten. De geul bleek vol met vondstmateriaal uit de 8e en 9e eeuw te zitten. Wat deze plaats echt bijzonder maakt is het grote aantal vondsten.Grote hoeveelheden aardewerk, natuursteen, metaal, verbrand leem en dierlijk botmateriaal.De vondst van dierenbotten, vishaakjes, spinklosjes en netverzwaringen en restanten van verschillende ambachten geven een beeld van het dagelijks leven.

Dat ook handel wordt gedreven blijkt uit de vondst van in Dorestad geslagen munten uit de tijd van Pepijn de Korte (2e helft 8e eeuw) en uit de tijd van Lodewijk de Vrome (1e helft 9e eeuw). De kannen, drinkbekers en voorraadpotten, waarvan duizenden scherven zijn gevonden, zijn allemaal afkomstig uit de aardewerkcentra Pingsdorf en Badorf in het Duitse Rijnland. Schepen voeren vanuit Duitsland via Rijn, Korne, Linge en Merwede naar Engeland. Buren heeft een kleine rol gespeeld als locale handelspost langs deze grote vroegmiddeleeuwse handelsroute.

BurenStad.nl - Een initiatief van VIP marketing en Muggenberg

Direct naar: Vrienden van BurenStad | Privacy