Formulier wordt verzonden Klik hier om te annuleren
Contact Menu
Facebook Twitter Vrienden van BurenStad.nl Whatsappgroep Signaleringsgroep Buren Contact

Korenmolen - Prins van Oranje

Point-Of-Interest - POI8

Op deze plek staat sinds het ontstaan van de stad een korenmolen. De huidige molen is een stellingmolen die als korenmolen is ingericht, met de naam ‘Prins van Oranje’ en gebouwd in 1716. Brand en afbraak zijn schering en inslag in de geschiedenis van  windmolens. De ‘Prins van Oranje’ vervangt in 1716 een dan vervallen standerdmolen welke is gebouwd na de stadsbrand van 1575 waarbij de dan bestaande molen in de as werd gelegd. In de jaarrekening over 1576 van de rentmeester is te lezen:

“Die wyndt ende rosmoelen staende inder stadt van Bueren, also die deur den grooten brandt geweest ende opgegain sijnde tot Bueren opten eersten dach van October 1575 ganselijck tot in den grondt affgebrandt ende vernielt sijn, is voor dit jair onverpacht gebleven”

De naam ‘Prins van Oranje’ verwijst natuurlijk naar de ‘Oranjes’  die als graven van Buren eigenaar van de molen zijn.  Prins Willem van Oranje-Nassau is door zijn huwelijk in 1551 met  Anna van Buren de eerste ‘Burense Oranjegraaf’. De molen is genoemd naar Philips-Willem het eerste kind van Anna van Buren en Willem van Oranje-Nassau

De graven bezitten het alleenrecht op exploitatie van de windmolen  (windrecht) en het recht  op molendwang dat de boeren verplicht hun graan op die molen te laten malen.

Tot 1795 was de molen eigendom  van de graaf van Buren. Tijdens de Franse overheersing is de molen, met meerdere domeingoederen, in 1812 verkocht. In 1911 brak brand uit, waarna de molen is hersteld en verhoogd met gebruikmaking van onderdelen vanuit de oude oliemolen ‘De Reus’ uit Rotterdam. Tot 1919 heeft de molen nog dienst gedaan.  Daarna werd de molen als pakhuis gebruikt.

Molen Buren - Anno 1750 - Pieter Jan van Liender
Molen Buren - Anno 1750 - Pieter Jan van Liender

De gemeente Buren koopt de molen in 1952, financieel gesteund  door de toenmalige gravin van Buren: koningin Wilhelmina. De molen werd in 1954 uitwendig gerestaureerd, maar pas na een ingrijpende restauratie in 1974, waarbij een nieuw maalwerk werd aangebracht, was hij weer maalvaardig. ‘ ‘De Prins van Oranje’ heeft twee koppels maalstenen, waarmee op vrijwillige basis graan wordt gemalen.

Techniek

Romp Ronde stenen molen, onderbouw voorzien van acht halfsteens pilasters.
Kap Gedekt met dakleer
Vlucht 27m
Wiekenvorm Oudhollands
Wiekenkruis

Buiten, fabr,. Dercks 1973 lengte 27 m.
Binnen, fabr. Dercks 1973 lengte 27 m.
Bovenas, fabr. Nolet 1840 lengte 4,40 m.

Kruiswerk Engels, kruihaspel
Vang

Vlaamse blokvang, vangbalk met haak, vangstok.

Inrichting Twee koppel 16der blauwe stenen.
Overbrening

Bovenwiel 58 kammen;
Bovenschijfloop 27 staven, steek 14,5 cm;
Spoorwiel 87 kammen;
Steenschijflopen 26 staven, steek 10,5 cm;
Overbrengingsverhouding 1 : 7,19.

Versiering

Eenvoudige baard, grotendeels donkergroen geverfd met in donkere letters op geel fond de opschriften ‘Anno 1719’ en ‘Prins van Oranje’

 

BurenStad.nl - Een initiatief van VIP marketing en Muggenberg

Direct naar: Vrienden van BurenStad | Privacy